استراتژی

استراتژی

هنر دقت در پیش‌بینی

آیا تا کنون برایتان سوال شده که چرا برخی شرکت‌های بسیار بزرگ، به یک‌باره با رکودی شدید مواجه می‌شوند و بازار خود را از دست می‌دهند؛ آن هم در حالی که برخی کسب‌وکارها و کمپانی‌های کوچک، یک دفعه به غول‌های بازار تبدیل می‌شوند؟

آیا به این فکر کرده‌اید که چطور برخی از شرکت‌ها در مقابل طوفان‌های اجتماعی-سیاسی و اقتصادی به راحتی مقاومت می‌کنند؛ در حالی که برخی دیگر در شرایطی یکسان، متزلزل می‌شوند و قادر به ادامه حیات نیستند؟

پاسخ در استراتژی و مدیریت هوشمندانه است.

اهمیت استراتژی و مدیریت هوشمندانه

 با استفاده از مدیریت همراه با استراتژی و نقشه راه هوشمندانه، شرکت‌ها می‌توانند در شرایط متفاوت، خلاقانه عمل کنند و در مقابل اتفاقات آینده، دستپاچه نشوند. چنین روش مدیریتی، باعث می‌شود که هر شرکت در موقعیت‌های مختلف، ابتکار عمل نشان دهد و نه تنها در مقابل طوفان حوادث آینده به درستی عمل کند، بلکه پیشبینی دقیقی نیز از آینده داشته باشد.

در نتیجه داشتن نقشه راه و استراتژی، شرکت‌ها می‌توانند فرصت‌های احتمالی را بهتر شناسایی کنند، نظارت دقیق‌تری بر بازار داشته باشند و در مقابل حوادث آینده، استوارتر عمل کنند. به بکارگیری استراتژی مناسب، می‌توان عملکرد یک شرکت را نیز علاوه بسیاری دیگر از قابلیت‌ها، شناسایی کرد.