مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شرکت بین‌المللی مآدیکو در کنار اهدافی که برای خود تعریف کرده تا بتواند از طریق خدمات چهارگانه خود به توسعه کسب و کارها در کشورهای مختلف کمک کند؛ مسئولیت اجتماعی مهمی را نیز برای خودش برگزیده است. مسئولیت اجتماعی مآدیکو عبارت است از: ارائه کمک‌های آموزشی به کودکان در کشورهای در حال توسعه.

این شرکت همواره بخشی از سود خود را به برداشتن قدم‌هایی موثر در جهت ایجاد عدالت آموزشی اختصاص می‌دهد. کمک به ساخت مدارس، خرید تبلت و گوشی موبایل برای آموزش آنلاین کودکان، کمک به برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف تقویت علمی و آموزشی آن‌ها و مواردی از این دست؛ جزو اقداماتی هستند که مآدیکو در راستای مسئولیت اجتماعی خود انجام می‌دهد. امید است که با پیشرفت مآدیکو و دست‌یابی به اهداف تجاری خود، اقدامات این برند در راستای یاری رساندن به عدالت آموزشی نیز بیشتر و بیشتر شود.